Mangler

Mottatt feil varer / mottatt for lite varer:

Send en epost direkte til bestilling@bobbys.com. Denne eposten må inneholde følgende informasjon:

- Kundenummer
- Fakturanummer
- Varenummer på varen som mangler / som er feil

Lageransvarlig vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd og rette opp eventuelle feil.


Vare skadet under transport

Hvis emballasjen på din bestilling er skadet når du henter den fra postkontoret må du si fra til betjeningen med en gang. Du vil da få et skadeskjema som må fylles ut. Varene sendes så (sammen med skjema til oss).
Dette gjøres for at ny vare skal bli sendt ut fra Bobbys da dette ikke er en mangel / reklamasjon ved produktet, men en skade oppstått under transport.

Hvis produktene inne i emballasjen er skadet når du åpner forsendelsen hjemme gjør du følgende;

Send en epost direkte til bestilling@bobbys.com. Denne eposten må inneholde følgende informasjon:

- Kundenummer
- Fakturanummer
- Varenummer på varen som mangler / som er feil

Lageransvarlig vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd og rette opp eventuelle feil.


Lovverket henviser til at du gjør ting "innen rimelig tid" og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng som mindre enn 5 virkedager fra du har hentet produktet.